Walne Zebranie SWP-R

Walne Zebranie Członków, w dniu 15.12.2015 było ważnym wydarzeniem integracyjnym i okazją do podsumowania 2,5 letniej naszej działalności.

W dniach 14-17 listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Moskwie odbyły się uroczystości międzynarodowe – finał moskiewskiego forum młodzieżowego „Różnojęzyczna Moskwa wielu obliczy”.

W dniu 21.11.2016 roku w Ambasadzie Republiki Białoruś w Warszawie, odbyło się spotkanie Ambasadora Aleksandra Averyanova z Prezydium Zarządu Klubu Absolwentów Uczelni Rosyjskich (Radzieckich), działającym przy Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód.

W dniach 8 i 9 grudnia 2016 r. w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych odbyła się Międzynarodowa Konferencja poświęcona 25-leciu polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz 25-leciu Rosyjskiego Stowarzyszenia Badań Międzynarodowych.

2/12.2016 roku gościliśmy prof. Wiktora Kokszarowa. Profesor jest znaną postacią życia naukowego, politycznego i społecznego w obwodzie Swierdłowskim i w Federacji Rosyjskiej

Na miesięcznym stażu naukowym, na Uniwersytecie Warszawskim przebywała 10 osobowa grupa studentów z Południowego Państwowego Federalnego Uniwersytetu w Rostowie nad Donem.

W dniu 2 stycznia 2017r. przebywał w Warszawie dr. Wadim Czecha - dyr. Departamentu Oświaty, Nauki i Innowacji Państwowej Agencji ds. Współpracy z Zagranicą "Rossatrudniczestwa" z Moskwy

19 stycznia 2017r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja, z udziałem członków Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji.

Profesor Jarosław Skwarcow z wizytą w "Domu Przyjaźni" 

4.02.2017

Przebywający w Warszawie Dziekan Wydziału Dziennikarstwa MGIMO - Uniwersytetu MSZ Federacji Rosyjskiej prof. J. Skwarcow, odwiedził "Dom Przyjaźni". Był gościem SWP-R, SWP-W i Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji.

POWRÓCILI Z TARCZĄ

16.02.2017

Trzej podróżnicy - pasjonaci Syberii, Polacy: Wawrzyniec Kuc- architekt, Wacław Laba - fotograf i Litwin,  polskiego pochodzenia - Valerjan Romanowski wrócili r. z Republiki Sacha z rosyjskiej Jakucji na dalekiej Syberii.

Wizyta w Kaliningradzie 

5-7.02.2017

Na zaproszenie Rektora Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie prof. Andreja Kliemieszewa, delegacja reprezentująca: SWP-R, SWP-W i Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji odwiedział Kaliningrad.

Międzynarodowy Festiwal  

Piosenki - Anna German 

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Dyplom dla

Stowarzyszenia Współpracy Polska - Rosja