Walne Zebranie SWP-R

Walne Zebranie Członków, w dniu 15.12.2015 było ważnym wydarzeniem integracyjnym i okazją do podsumowania 2,5 letniej naszej działalności.

Przebywajaca w Polsce delegacja przedstawicielii małego i średniego biznesu z Czelabińska, 17 sierpnia 2016 r. złozyła wizytę w Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Rosja.

23 września 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się Konferencja, której tematem były problemy związane z rolą i znaczeniem Federacji Rosyjskiej we współczesnej Europie.

20 i 21 października 2016 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach odbyło się już trzecie Międzynarodowe Seminarium Naukowe z cyklu Polska – Rosja, tym razem na temat: „Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych”.

Seminarium Naukowe na Uniwersytecie w Siedlcach

W ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, w dniu 21 października 2016 r. odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu pt. „Zainspirowani malarstwem historycznym Polski i Rosji” oraz konkursu plastycznego „Rosja postrzegana przez pryzmat jej symboli”.

Współpraca młodzieżowa

Utwory Anny German zabrzmią w nowych aranżacjach w wykonaniu młodych artystów z Polski, Rosji, Białorusi, Uzbekistanu – piętnastu uczestników konkursu oraz dwóch laureatek zeszłorocznej moskiewskiej edycji.

W dniach 14-17 listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Moskwie odbyły się uroczystości międzynarodowe – finał moskiewskiego forum młodzieżowego „Różnojęzyczna Moskwa wielu obliczy”.

W dniu 21.11.2016 roku w Ambasadzie Republiki Białoruś w Warszawie, odbyło się spotkanie Ambasadora Aleksandra Averyanova z Prezydium Zarządu Klubu Absolwentów Uczelni Rosyjskich (Radzieckich), działającym przy Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód.

W dniach 8 i 9 grudnia 2016 r. w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych odbyła się Międzynarodowa Konferencja poświęcona 25-leciu polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz 25-leciu Rosyjskiego Stowarzyszenia Badań Międzynarodowych.

2/12.2016 roku gościliśmy prof. Wiktora Kokszarowa. Profesor jest znaną postacią życia naukowego, politycznego i społecznego w obwodzie Swierdłowskim i w Federacji Rosyjskiej

Na miesięcznym stażu naukowym, na Uniwersytecie Warszawskim przebywała 10 osobowa grupa studentów z Południowego Państwowego Federalnego Uniwersytetu w Rostowie nad Donem.

W dniu 2 stycznia 2017r. przebywał w Warszawie dr. Wadim Czecha - dyr. Departamentu Oświaty, Nauki i Innowacji Państwowej Agencji ds. Współpracy z Zagranicą "Rossatrudniczestwa" z Moskwy

Międzynarodowy Festiwal  

Piosenki - Anna German 

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Dyplom dla

Stowarzyszenia Współpracy Polska - Rosja